ข่าวออนไลน์7HD

แม่น้ำมูล แนวโน้มระดับน้ำสูงขึ้น 40-60 ซม. ผู้ว่าฯโคราช เตือน 6 อำเภอ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

แม่น้ำมูล แนวโน้มระดับน้ำสูงขึ้น 40-60 ซม. ผู้ว่าฯโคราช เตือน 6 อำเภอ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐาน ผอ.กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้มีโทรสารด่วนที่สุด วันนี้ (20 ก.ย.65) แจ่งว่าศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำมูล รวมทั้งการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในช่วงวันที่ 18-24 ก.ย.65 ประกอบกับอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ลำพระเพลิง และมูลบน มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์กักเก็บน้ำสูงสุด กรมชลประทานพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันได เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจะไหลผ่านอำเภอเมืองอุบลราชธานี อยู่ในเกณฑ์ 2,600-2,800 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 40-60 ซม. อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ อาจเกิดน้ำท่วมขังและล้นตลิ่ง

จังหวัดนครราชสีมาจึงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.65 ดังนี้
- ลุ่มน้ำชี จังหวัดนครราชสีมา บริเวณอำเภอบ้านเหลื่อม และอำเภอแก้งสนามนาง
- ลุ่มน้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา บริเวณอำเภอพิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองยาง


6329820f5fd8f9.89572106.PNG


6329826f79a8a1.59763576.PNG

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วง 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ พร้อมติดตามตรวจสอบ ซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำ และเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม จัดจราจรน้ำในแม่น้ำชี และแม่น้ำมูล เพื่อลดผลกระทบจากมวลน้ำที่จะไหลหลาก ตลอดจนเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก