ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เวลา 13.44 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยาม ในการนี้ พระราชทานเข็มวิทยฐานะและประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1-3 จำนวน 300 คน แล้วพระราชทานพระวโรกาสให้ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้า ถวายเข็มวิทยฐานะทองคำ

การอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพเป็นหลักสูตรที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดขึ้นเพื่อสนองพระนโยบายในการนำวิทยาการและนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างสุขภาวะที่ดี และเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต พร้อมทั้งผลิตบุคลากรที่เป็นผู้นำชุมชนและสังคมในด้านสุขภาพ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยบูรณาการศาสตร์ด้านการสร้างสื่อ และด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้สุขภาพให้แก่สังคมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้บริจาคสะสมงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ "เสือ" ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร์ต Non Fungible Token หรือ NFT เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เฝ้า รับพระราชทานภาพพิมพ์จากภาพฝีพระหัตถ์ จำนวน 30 คน

จากนั้น ทรงเปิดนิทรรศการศิลปะดิจิทัล "SIRISINLAPIN Meta Art for Life" เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดขึ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง ประกอบด้วย โซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 9 เฉดสีมงคล จากผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ "เสือ" ภายใต้แนวคิด Nine Auspicious Colors AR Art Collection ซึ่งมีนักแสดงจากสาขาต่าง ๆ ร่วมโพรโมตผลิตภัณฑ์เพื่อการกุศล โอกาสนี้ ทรงอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทั้ง 9 เฉดสี ได้แก่ เสื้อผ้า, หมอนอิง, แก้วน้ำ, ผ้าพันคอ และกระเป๋า ซึ่งได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล AR Art มาใช้ในผลิตภัณฑ์โดยผ่านสมาร์ตโฟน กับแอปพลิเคชันอินสตาแกรม โดยเสิร์ชคำว่า @sirisinlapin แล้วนำสมาร์ตโฟนฉายลงไปบนผลิตภัณฑ์ จะทำให้ลวดลายภาพฝีพระหัตถ์มีชีวิตขึ้นมาอย่างสวยงาม

โซนนิทรรศการศิลปะดิจิทัล ร่วมกับบริษัทเอกชนนำผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ "เสือ" จำนวน 90 ภาพ มาจัดแสดงในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร์ต NFT บน Coral Wall

ส่วนโซนจัดแสดงผลงานศิลปะภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระอนุญาตให้เชิญผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ "เสือ" จำนวน 90 ภาพ จากหอศิลป์พิมานทิพย์ จังหวัดนครราชสีมา มาจัดแสดง ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ ของผลงานเส้นสายลายศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ ทรงนำเรื่องราวของธรรมชาติมาประกอบกับสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่งดงามเหมาะสมกลมกลืนในรูปแบบงานศิลปะกึ่งแฟนตาซีผสมผสานกับลักษณะของงานศิลปะแบบนาอีฟ หรือ งานที่ไม่ใช้หลักทฤษฎีทางวิชาการของศิลปะใด ๆ ด้วยพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทรงได้รับการถวายพระสมัญญา "สิริศิลปิน" จากรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม อันมีความหมายถึง "ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง" ผู้สนใจสามารถร่วมชมงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์การกุศลจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2565

ข่าวอื่นในหมวด