7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องให้ตรวจสอบกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วันละบาท ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

7 สีช่วยชาวบ้าน - สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วันละบาท ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร้องศูนย์ดำรงธรรมให้ตรวจสอบการทำงานของกลุ่มดังกล่าว หลังไม่ได้รับเงินสวัสดิการหลังสมาชิกเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมปลัดอำเภอหาดใหญ่ ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา และผู้นำชุมชนตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกันตรวจสอบปัญหาของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วันละบาทของตำบลน้ำน้อย หลังผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน หมู่ 1 ตำบลน้ำน้อย ยื่นเรื่องผ่านศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้ช่วยเหลือกรณีสมาชิกกลุ่มเสียชีวิต แต่ผ่านมากว่า 3 เดือน ยังไม่ได้รับเงินสวัสดิการ

โดยการตรวจสอบครั้งนี้ ได้เรียกประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯ มาชี้แจง ซึ่งประธานกลุ่มได้นำเอกสารรายรับ-รายจ่ายมาแสดง เริ่มตั้งแต่ปี 2557 มีเงินจากสมาชิกมากกว่า 7 ล้านบาท ปัจจุบันมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 100,000 บาท แต่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคารมายืนยันว่ามีเงินเหลืออยู่จริงหรือไม่ รวมถึงไม่มีเอกสารการเบิกจ่ายให้กับสมาชิกด้วย

คณะกรรมการจึงขีดเส้นตายให้ประธานกลุ่มฯ เร่งจัดการปัญหาให้เสร็จภายใน 10 วัน หากไม่สามารถดำเนินการ ทางประธานและคณะกรรมการกลุ่มจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง