7 สีช่วยชาวบ้าน

ป.ป.ช.ตรวจโครงการแก้มลิงหลังพบขุดดินไปขาย ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

7 สีช่วยชาวบ้าน - ป.ป.ช.ตรัง ตรวจสอบโครงการแก้มลิงในอำเภอห้วยอด หลังชาวบ้านแจ้งเบาะแส พบพิรุธไร้ป้ายโครงการ และมีการลักลอบขุดดินไปขาย

โดยโครงการดังกล่าวมีเพียงป้ายทางเข้า ระบุว่า โครงการแก้มลิงบ้านน้ำพราย 1 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แต่ไม่มีการชี้แจงรายละเอียด นอกจากนี้ ชาวบ้านพบว่ามีการลักลอบขุดดินในโครงการไปขาย จึงอยากให้ตรวจสอบ เพราะดินที่ขุดขึ้นมาและเหลือจากการใช้งานต้องตกเป็นของหลวง หากเอกชนจะเคลื่อนย้ายต้องดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ 280 ล้านบาท

ทำให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมประชุมร่วมกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และหน่วยงานท้องถิ่น โดย นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 เปิดเผยว่า ทางโครงการบริหารดินเป็น 2 ส่วน คือ 40% นำมาใช้ประโยชน์ในโครงการ อีก 60% นำไปประมูลขายให้กับบุคคลภายนอก โดยดำเนินการตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด

ด้าน นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า มี 2 ประเด็นที่ต้องตรวจสอบ คือ การบริหารดินจากการขุดแก้มลิง และ การจัดหาพื้นที่เพื่อทำเป็นแก้มลิง ซึ่งจะต้องตรวจสอบเอกสารประเด็นต่าง ๆ อย่างละเอียดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง