7 สีช่วยชาวบ้าน

นวัตกรรมสร้างสุข : ม.วลัยลักษณ์ ค้นพบวิธีคงรูปไม้ปาล์มน้ำมัน มาใช้เชิงอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกของโลก

7 สีช่วยชาวบ้าน - นักวิจัยหัวกะทิประสบผลสำเร็จกระบวนการคงรูปไม้ปาล์มน้ำมันสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม เป็นครั้งแรกของโลก เร่งจดสิทธิบัตรในหลายประเทศ จ่อดันสู่อุตสาหกรรมผลิตส่งออก ติดตามใน นวัตกรรมสร้างสุข

ทีมนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการวิจัยกระบวนการคงรูปไม้ปาล์มน้ำมันจนมีคุณภาพสามารถเข้าสู่กระบวนผลิตแปรรูปใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมได้ จากเดิมไม้ปาล์มน้ำมันอาจดูเหมือนจะไร้ค่า และไม่สามารถนำมาแปรรูปได้ ด้วยกระบวนการ Pre-treatment ที่สามารถเปลี่ยนไม้ปาล์มน้ำมันซึ่งอบยากที่สุดในบรรดาไม้ทั้งหมดให้กลายเป็นไม้ที่อบได้ง่ายที่สุดได้ โดยที่คุณสมบัติต่าง ๆ ของไม้ไม่เสียไป นับเป็นครั้งแรกของโลกที่สามารถปรับปรุงคุณภาพเนื้อไม้เป็นผลสำเร็จ

สำหรับกระบวนการ Pre-treatment ประกอบด้วย การอัดน้ำเข้าไปในไม้ปาล์มน้ำมัน ต่อด้วยการแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้เกิดรอยแตกขนาดเล็กในระดับ 1 ในล้านของเมตร ในโครงสร้างไม้ปาล์มน้ำมัน ส่งผลให้ปาล์มน้ำมันสามารถอบได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกระบวนการอบที่รุนแรง สามารถอบไม้ที่มีความหนามาก ๆ ได้ สามารถทำกระบวนการ Heat-treatment ด้วยความร้อนตั้งแต่เริ่มต้นที่อุณหภูมิสูงมากถึง 200 องศาเซลเซียส ได้

ปาล์มน้ำมันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทย ในแต่ละปีประเทศไทยจะมีต้นปาล์มน้ำมันอายุมากที่ต้องกำจัด คิดเป็นมูลค่าไม้แปรรูปอบแห้งประมาณ 30,000 ล้านบาท ด้วยวิธีการแปรรูปอบแห้งไม้ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายเนื่องจากการยุบตัวอย่างรุนแรงในระหว่างการอบ แต่ด้วยกระบวนการ Pre-treatment จะสามารถลดความเสียหายโดยที่คุณสมบัติต่าง ๆ ของไม้ไม่เสียไป ถือเป็นนวัตกรรมใหม่สามารถแก้ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งขณะนี้ได้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้วใน 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย