เลือกตั้งใกล้มาแล้ว!! กกต.กำหนด 7 พ.ค. 66 เลือกตั้ง ส.ส. หากสภาฯ อยู่ครบวาระ

เลือกตั้งใกล้มาแล้ว!! กกต.กำหนด 7 พ.ค. 66 เลือกตั้ง ส.ส. หากสภาฯ อยู่ครบวาระ

View icon 286
วันที่ 21 ก.ย. 2565 | 15.52 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เลือกตั้ง ส.ส. ปี 66 เบื้องต้น กกต.คาดวันที่ 7 พ.ค. 66 หากสภาอยู่ครบวาระ 23 มี.ค. 66 กำหนดวันเปิดรับสมัคร 3-7 เม.ย.66
  
วันนี้ (21ก.ย. ) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมแผนการเลือกตั้งกรณีสภาผู้แทนราษฎรครบวาระ ในวันที่ 23 มี.ค. 2566 แล้ว ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 102 กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ เบื้องต้น กกต. กำหนดให้วันที่ 7 พ.ค. 2566 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป และเปิดรับสมัครในวันที่ 3-7 เม.ย. 2566 (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : “พล.อ.ประวิตร” จะขอถาม กกต.ต้องใช้เงินอย่างไรหลัง 24 ก.ย.นี้ ไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้ง)

เลือกตั้ง ส.ส.

โดย กกต. ได้จัดรายละเอียดของแผนจัดการเลือกตั้งเบื้องต้น นับจากวันที่สภาฯ ครบวาระ หรือสิ้นสุด ในวันที่ 23 มี.ค. 2566 ดังนี้

วันที่30 มี.ค. 2566 จะเป็นวันสุดท้ายที่คาดว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้

วันที่ 31 มี.ค. 2566 กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และประกาศกำหนดวันรับสมัคร
       
วันที่ 3-7 เม.ย. 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ 11 เม.ย. 2566 วันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 14 เม.ย. 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
         
วันที่ 16 เม.ย. 2566 เป็นวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 26 เม.ย. 2566 เป็นวันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง รวมถึงวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ

วันที่ 30 เม.ย. 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ส่วนวันที่ 1-6 พ.ค. 2566 เป็นระยะเวลาแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวันที่ 1 พ.ค. 2566 ยังจะเป็นวันสุดท้ายยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ 3 พ.ค. 2566 เป็นวันสุดท้ายศาลฎีกาพิจารณาสิทธิสมัคร กรณีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัคร

วันที่ 6 พ.ค. 2566 เป็นวันสุดท้ายที่ ผอ.เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ยื่นคำร้องศาลฎีกา กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

วันที่ 7 พ.ค. 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ 8-14 พ.ค. 2566 เป็นวันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

นอกจากนี้ กกต.ยังกำหนดแผนการเลือกตั้ง หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ยุบสภา ซึ่ง กกต.จะต้องกำหนดวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 103 กำหนด ซึ่งภายใน 5 วัน นับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา กกต.จะต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป และวันสมัครรับเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา

เลือกตั้ง ส.ส.

ก่อนหน้านี้ กกต.แจ้งเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง ที่ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลา 180 วัน  ก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 23 มี.ค. 2566 ซึ่งผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตามมาตรา 68 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 และต้องมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 73 ของกฎหมายเดียวกัน โดยมีห้วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2565 จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง

นอกจากนี้ กกต.เตรียมจะออกประกาศหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองปฏิบัติ ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในกรอบเวลา 180 วัน ว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้บ้างในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง เพื่อเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ปฏิบัติตาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง