ข่าวออนไลน์7HD

คมนาคม เผยยอดใช้สะสม M-Flow ทะลุ 17 ล้านเที่ยว จ่อขยายครบทุกด่าน

คมนาคม เผยยอดใช้สะสม M-Flow ทะลุ 17 ล้านเที่ยว จ่อขยายครบทุกด่าน
คมนาคม เผยยอดใช้สะสม M-Flow ทะลุ 17 ล้านเที่ยว จ่อขยายครบทุกด่าน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยในวันนี้  (21 ก.ย. 65) ถึงการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (M- Flow)  บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ( วงแหวนตะวันออก) ที่ด่านธัญบุรี 1 ด่านธัญบุรี 2 ด่านทับช้าง 1 และด่านทับช้าง 2 ซึ่งเปิดใช้เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565  เพื่อแก้ปัญหาการจราจรว่า หลังจากที่มีปัญหาการใช้งานในข่วงแรก ซึ่งเกิดจากการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ยังอาจไม่ทั่วถึง ซึ่งกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงได้แก้ไขปัญหา

โดยยกเว้นค่าปรับในช่วง 1 เดือน ในขณะที่พยายามสร้างการรับรู้ให้ประชาชน ผ่านทุกช่องทาง โดยปัจจุบัน การใช้งานมีประสิทธิภาพและมีปัญหาลดลงมาก โดยมีรถเข้าใช้ระบบ M- Flow สะสมไปแล้วกว่า 17 ล้านเที่ยว
         
ตามแผนงานจะขยายการใช้ M- Flow ให้ครอบคลุมครบทุกด่านทุกเส้นทาง มอเตอร์เวย์และทางพิเศษ ในปี 2567 โดยจะทำให้มีการชำระค่าผ่านทาง M- Flow  ร่วมกับแบบเก่า คือ ช่องเงินสด M -pass/ Easy- pass แต่จะลดจำนวนช่องในแต่ละด่านลง โดยตามผลศึกษาระบบ M -pass/ Easy- pass มีขีดความสามารถรองรับ 500 คัน/  1 ชม.  ส่วน M- Flow นั้นจะเร็วกว่า  5 เท่า หรือ  2,500 คัน/ ชม.
         
นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) กล่าวว่า จำนวนสมาชิก ระบบ M-Flow เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่เปิดให้บริการ M-Flow  ในเดือนก.พ. 2565 มีผู้ใช้ระบบ 18.90 % เดือนมี.ค. เพิ่มเป็น 22.82% เดือนเม.ย. 26.09% ,เดือนพ.ค. 28.44% , เดือน มิ.ย. 30.01%  ,เดือนก.ค. 31.34%  เดือนส.ค. 2565 ผู้ใช้ M-Flow 32.90 %
         
ข้อมูลถึง วันที่ 18 ส.ค. 2565 มีสมาชิกระบบ M-Flow จำนวนทั้งหมด 396,760 ราย โดยมีจำนวนรถที่ผูกเข้าระบบรวมทั้งหมด 467,007 คัน ขณะที่ข้อมูลปริมาณจราจรสะสม ที่ใช้ระบบ M-Flow  ตั้งแต่เปิดให้บริการถึงปัจจุบันรวม 17,470,850 รายการ  หรือเฉลี่ยวันละ 92,133 คัน/วัน
         
ส่วนกรณีที่ มีผู้ใช้บริการในระบบ M-Flow ยังไม่ชำระค่าผ่านทาง พบว่ามีประมาณ 3-4% ซึ่งเรื่องค่าผ่านทางค้างชำระนี้ผู้รับจ้างงานบริหารจัดการ M-Flow ได้ดำเนินการชดเชยให้กรมทางหลวง ตามสัญญา โดยหักจากค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับในแต่ละเดือน ดังนั้นทำให้กรมทางหลวง ได้รับเงินค่าผ่านทางจากการใช้บริการ M-FLOW ครบถ้วน
         
สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่ชำระค่าผ่านทางนั้น ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามทวงเงิน ตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดไว้