ข่าวออนไลน์7HD

ชัชชาติ รวมแคมเปญ "หยุด ก่อนทางข้าม" เตรียมจับมือตำรวจใช้ไม้แข็งสร้างความปลอดภัยให้ทางม้าลาย

ชัชชาติ รวมแคมเปญ "หยุด ก่อนทางข้าม" เตรียมจับมือตำรวจใช้ไม้แข็งสร้างความปลอดภัยให้ทางม้าลาย
ชัชชาติ รวมกิจกรรม "หยุด ก่อนทางข้าม" สร้างความปลอดภัยให้ทางม้าลาย ปรับปรุงแล้ว 1,286 จุดทั่วเมือง พร้อมจับมือตำรวจใช้ไม้แข็งเอาผิด

"ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินหน้าลุยเรื่องความปลอดภัยด้านการจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้(21 ก.ย.2565) ได้ร่วมกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัยวินัยดี ภายใต้แคมเปญ "หยุด ก่อนทางข้าม" โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี จัดกิจกรรม รณรงค์พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้พื้นที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางในการรณรงค์ เพื่อกระตุ้นให้สังคมร่วมกันสร้างวัฒนธรรมและวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะบริเวณทางม้าลายคนข้ามให้มีความปลอดภัยทั้งคนเดินข้ามและผู้ขับขี่

นายชัชชาติ กล่าวว่า กรุงเทพฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน  โดยดำเนินการทั้ง 3 ส่วน คือ การปรับปรุงทางด้านกายภาพ การดูแลความปลอดภัยโดยสนับสนุนกำลังเทศกิจประจำหน้าโรงเรียน และการร่วมกับตำรวจในการบังคับเข้มงวดเรื่องการจับปรับผู้กระทำผิด

สำหรับปรับปรุงด้านกายภาพ โดยเฉพาะทางม้าลายในกรุงเทพฯ มีทั้งหมด 2,788 จุด ที่ผ่านมามีการปรับปรุง 1,286 จุด แบ่งเป็น
การทาสีขาวและสีแดงให้เห็นชัดเจน
ในเดือน ก.ย.2565 ได้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกข้ามถนน เพิ่มเติมอีก 2 จุด รวมเป็น 540 แห่ง 
ติดตั้งสัญญาณทางข้ามชนิดกดปุ่ม เพิ่ม 34 แห่ง รวมเป็น 271 แห่ง 
ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบเตือนทางข้าม เพิ่ม 50 แห่ง รวมเป็น 974 แห่ง
มีแผนจะปรับปรุงเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2566

นอกจากนี้ ด้านการดูแลความปลอดภัย กทม.ได้จัดทำโครงการ School care ดูแลนักเรียนบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 526 จุด แบ่งเป็น
โรงเรียนสังกัด กทม. 437  แห่ง
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 45 แห่ง
โรงเรียนเอกชน 43 แห่ง
จุดอื่น ๆ 1 แห่ง
ใช้เทศกิจ 574 ราย ต่อผลัด หรือ 1,148 รายต่อวัน
ช่วงเวลาในการดูแล 2 ช่วง แบ่งเป็น ช่วงเช้า 06.30 - 08.30 น. ช่วงเย็น 14.30 - 16.30 น. 

นอกจากนี้ นายชัชชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กล่าวอีกว่า การปรับปรุงทางม้าลาย กทม.จะทำให้ครอบคลุมทุกจุด แต่ไม่ใช่ทุกจุดที่จะต้องทำสัญญาณกดปุ่ม แต่ซึ่งการติดตั้งสัญญาณเพิ่มเติมต้องพิจารณาจุดที่เหมาะสม บางจุดอาจไม่คุ้มที่จะติดตั้งเพราะเป็นถนนเส้นเล็ก แต่ขอให้มีแสงสว่างเพียงพอ อย่างไรก็ดีถ้าไม่มีการหยุดรถให้คนข้าม ก็เป็นไปไม่ได้ที่ทางม้าลายจะปลอดภัย

"ต้องมี 3 ส่วน คือ เรื่องกายภาพต้องดี เรื่องจิตสำนึกต้องมี และการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องเพิ่มขึ้น  ขณะนี้ กทม.ได้ปรับป้ายความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณทางม้าลาย เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็ว ถ้าใช้ความเร็วเกินก็จะต้องมีการจับปรับโดยทางตำรวจเป็นผู้ดำเนินการ ได้คุยกับคุณพ่อของคุณหมอกระต่าย แนะนำว่ายังมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการบังคับใช้กฎหมายน้อยอยู่ ซึ่งจะต้องร่วมมือกับตำรวจดำเนินการจับปรับอย่างเข้มข้นต่อไป" นายชัชชาติ กล่าว