ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2565

ฯพณฯ นายวาฮาก์น คาชาทุรยัน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย กรุงเยเรวาน

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดิ์และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง