ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2565

ฯพณฯ ดร.กิออส เวลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา กรุงวัลเลตตา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวมอลตาประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด