เช้าข่าว 7 สี

เกษตรกรนักสู้ สร้างดินให้เป็นเงินนับแสน ดินปุ๋ย ขายดีส่งลูกค้าแทบไม่ทัน

เช้าข่าว 7 สี - เกษตรกรนักสู้ อยู่กับดิน ทำดินให้เป็นทองอย่างแท้จริง ด้วยการทดลองทำปุ๋ยอินทรีย์ สร้างรายได้ตอนนี้ส่งลูกค้าไม่ทันเลย

ถือว่าเป็นตัวอย่างอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกร คือ ลุงกฤช บรรทัด เกษตรกรอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ที่เดิมอาศัยการทำเกษตรปลูกพืชไร่ แต่หลังจากที่ดูโทรทัศน์เห็นช่องทางการทำปุ๋ยดินปลูกระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งคิดกับครอบครัวว่าขณะนี้คนหันมาปลูกพืชมากขึ้น จึงหันมาทดลองและเริ่มผลิตใช้เอง จนกลายเป็นอุตาหกรรมในครัวเรือน

ลุงกฤช ยังเล่าอีกว่า ดินที่ทำคนซื้อไปเพาะพันธุ์ปลูกต้นไม้อย่างไม่ขาดสาย เนื่องจากปัจจุบันกระแสความนิยมคนรักต้นไม้มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไม้สวยงาม ไม้ประดับ หรือ ไม้ยืนต้น โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมากระแสต้นกล้วยด่าง บอนด่าง ปลูกขายได้ราคาแพง ลูกค้าที่ใช้ปลูกแล้วก็บอกต่อ ๆ กัน ผลิตภัณฑ์ของตนเริ่มขยายตัวจนมีลูกค้าจำนวนมากทั้งในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง โดยขายถุงละ 10 บาท โดยลูกค้าส่วนใหญ่ก็บอกกันปากต่อปากถึงผลผลิต และราคาที่ย่อมเยาว์

นับว่าเป็นตัวอย่างอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกรที่กล้าคิดกล้าทำ นอกจากเพิ่มผลผลิตและยังสร้างรายได้อย่างมหาศาลอีกทางหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง