เช้าข่าว 7 สี

รับน้องสร้างสรรค์ จ.นครพนม

เช้าข่าว 7 สี - มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ร่วมส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สร้างจิดสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม

กิจกรรมการรับน้องแบบสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยนครพนม บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จัดขึ้นโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในการร่วมกันจัดแสดงสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของชนเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม รวม 9 ชนเผ่า ที่มีทั้ง การรำถวายบูชาองค์พระธาตุพนม การแสดงแสกเต้นสากของชนเผ่าไทยแสก การแสดงรำศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่า รวมถึงการแสดงประเพณีวัฒนธรรมชนของเผ่าต่าง ๆ

อีกทั้งยังมีการฝึกสมาธิรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่ ได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ร่วมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมด้วย

โดยเลี่ยงการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ไม่สร้างสรรค์ มีนักศึกษาทั้งรุ่นพี่ และนักศึกษาน้องใหม่ ร่วมกิจกรรมนับพันคน และยังได้นำนักศึกษาเข้าวัดทำบุญ ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ถวายเครื่องสักการะบูชา ห่มผ้าองค์พระธาตุพนม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่สืบทอดมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปี อีกทั้งได้ฝึกสมาธิ ขัดกล่อมจิตใจ ห่างไกลอบายมุข ลดปัญหาสังคม และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อนาคตอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง