เช้านี้ที่หมอชิต

PEA เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายกระแสไฟฟ้ารั่วจากเสาโคมไฟ จ.อุดรธานี

เช้านี้ที่หมอชิต - PEA ห่วงใยในความปลอดภัย เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายกระแสไฟฟ้ารั่วจากเสาโคมไฟถนน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

นำทีมโดยนายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมนายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ลงพื้นที่บริเวณ UD Town, ตลาดปรีชา, โรงเรียนเทศบาล 7 และตลาดหนองบัว บริเวณที่มักประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ได้ทำการตรวจสอบ แก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายกระแสไฟฟ้ารั่วจากเสาโคมไฟถนน เพื่อความปลอดภัย ตรวจสอบไฟจราจรว่ามีไฟรั่วหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพความปลอดภัย ตรวจวัดค่ากราวด์ และติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว หรือ RCD ให้กับระบบควบคุมไฟถนน ตลอดจนติดป้ายเตือนอันตราย ป้ายตรวจสอบแล้วว่าไม่มีไฟรั่วที่เสาโคมไฟถนน

นอกจากนั้น PEA ในทุกจังหวัด จะต้องตรวจสอบเครื่องวัดที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ และต้นไม้ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้า หากประเมินแล้วว่าประชาชนอาจจะได้รับอันตราย ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าทันที เพื่อความปลอดภัยของประชาชน