ข่าวออนไลน์7HD

“วันศารทวิษุวัต” 23 ก.ย.65 กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

“วันศารทวิษุวัต” 23 ก.ย.65 กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน
วันศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) เวลากลางวันเท่ากับกลางคืน เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า วันที่ 23 ก.ย.65 เป็นวันศารทวิษุวัต ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ 06:07 น. และจะตกลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 18:13 น. (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร)  เนื่องจากแกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา กับแนวตั้งฉากกับระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณไม่เท่ากัน ส่งผลให้มีอุณภูมิต่างกัน รวมถึงระยะเวลากลางวันและกลางคืนก็ต่างกันด้วย เหตุนี้ทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นบนโลก

สำหรับศารทวิษุวัต โดยคำว่า “Equinox” มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน 2 คำ คือ Aequus แปลว่า เท่ากัน และ Nox แปลว่า กลางคืน ดังนั้น Equinox หมายถึงวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน ซึ่งตรงกับคำว่า “วิษุวัต” แปลว่า “จุดราตรีเสมอภาค”  นับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง และประเทศซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ