ข่าวออนไลน์7HD

ราคาพืชผักช่วงเทศกาลกินเจปีนี้คาดว่าจะสูงกว่าปีที่แล้ว

ราคาพืชผักช่วงเทศกาลกินเจปีนี้คาดว่าจะสูงกว่าปีที่แล้ว
เทศกาลกินเจกำลังจะมาถึงในวันที่ 25 กันยายนนี้ #เศรษฐศาสตร์ตลาดสดจึงขอนำเสนอสถิติราคาพืชผักในช่วงเทศกาล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลราคาพืชผักในช่วง 1 อาทิตย์และ 1 เดือน ก่อนเทศกาลกินเจ เปรียบเทียบกับราคาในช่วงเทศกาลกินเจ ในช่วง 3 ก่อน และพบว่าราคาพืชผักเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเทศกาลกินเจ 

เมื่อย้อนกลับไปดูราคาเปรียบเทียบ พบว่าราคาของผักบางชนิดเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ 7 วันก่อนเทศกาล และมีราคาสูงมากที่สุดในช่วงเทศกาลเป็นประจำทุกปี ผักกลุ่มนี้ถือเป็นผักยอดนิยมในช่วงเทศกาลกินเจ

ผักที่มีราคาสูงขึ้นร่วม 100 บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงเทศกาล 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ผักขึ้นฉ่าย และผักชี แม้ว่าในบางตำราจะบอกว่าการกินเจนั้นห้ามกินผักชีก็ตาม

ในช่วงปี 2562-2563 ผักที่มีราคาสูงขึ้นมากกว่า 1 เท่าตัวในช่วงเทศกาลกินเจเมื่อเทียบกับราคาในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนหน้า คือ ผักกาดหอม โดยมีราคาสูงขึ้นประมาณ 30-40 บาทต่อกิโลกรัมในช่วงเทศกาล แต่ในปี 2564 มีราคาสูงขึ้นเพียง 40% (ประมาณ 20 บาทต่อกิโลกรัม) 

ผักกาดขาวมีราคาเพิ่มสูงขึ้น 15 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 40% จากราคาในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนหน้าเทศกาล ในปี 2564 ซึ่งเป็นการปรับราคาสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับเดิมในปี 2562-2563 มีราคาเพิ่มสูงขึ้นเพียง 5 บาทต่อกิโลกรัมในช่วงเทศกาล (เพิ่มขึ้น 25%)

ตามมาด้วยผักยอดฮิต คือ กะหล่ำปลี ซึ่งมีราคาเพิ่มสูงขึ้น 5-10 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33-50%

ผักที่ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลอีกชนิด คือ กะหล่ำดอก มีราคาเพิ่มสูงขึ้น 5-10 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนหน้าเช่นกัน แต่เนื่องจากปกติราคาจะสูงกว่ากะหล่ำปลีประมาณ 1 เท่าตัว ทำให้เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 17-33%

ผักยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง คือ ผักบุ้งไทย มีราคาสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจประมาณ 1-4 บาทต่อกำ จากราคาในช่วง 1 เดือนก่อนหน้า คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-30%

ผักอื่นๆ ที่มีราคาสูงขึ้นในช่วงเทศกาล ได้แก่ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักกะเฉด ต้นหอม แตงกวา มะเขือเทศและถั่วฝักยาว

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาพืชผักในเดือนนี้เทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า ก็พบว่าราคาพืชผักหลายชนิดเพิ่มสูงขึ้น 30-75% ในขณะที่พืชผักยอดฮิตช่วงที่มีการระบาดรุนแรงของโควิด-19 อย่างเช่น กระชายขาวมีราคาตกลงมาจาก 100-120 บาทต่อกิโลกรัม ณ เดือนกันยายน 2564 ลงมาเหลือ 25-30 บาทต่อกิโลกรัม และราคาขิงแก่ที่เคยอยู่สูงถึง 80-90 บาทต่อกิโลกรัม ณ เดือนกันยายน 2564 ลดลงมาเหลือ 20-25 บาทต่อกิโลกรัม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วง 2562-2564 จึงคาดว่าราคาพืชผักในช่วงเทศกาลในปีนี้ก็จะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกับปีที่ผ่านๆ มา และมีราคาสูงกว่าปีที่แล้ว ยกเว้นผักบางประเภทที่พบว่าราคาในเดือนนี้ไม่แตกต่างจากราคาในเดือนเดียวกันในปีที่แล้วหรือในบางชนิดมีราคาต่ำกว่าปีที่แล้ว ได้แก่ ผักกะเฉด หัวผักกาด ฟักเขียว แตงกวา และมะนาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง