ข่าวออนไลน์7HD

10 ทุ่งเจ้าพระยา พร้อมรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ ปลายเดือน ก.ย.นี้

10 ทุ่งเจ้าพระยา พร้อมรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ ปลายเดือน ก.ย.นี้
10 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง พร้อมรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ ปลายเดือน ก.ย.นี้ GISTDA  เผยภาพดาวเทียม พื้นที่นาข้าว กว่า 90% เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เผยว่า จากการแจ้งเตือนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เกี่ยวกับ 10 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง เตรียมรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ในช่วงปลายเดือน ก.ย.นี้ พร้อมจับตาพายุ 2 ลูกจ่อเข้าไทย 

จากสถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้อัปเดตเป็นระยะด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง และพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายมาตั้งแต่เดือน ส.ค.65

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 22 ก.ย.65 วิเคราะห์ภาพรวม 10 ทุ่งรับน้ำ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,202,490 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งสิ้น 914,422 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 883,873 ไร่ (สีแดง) คิดเป็น 96.66% และอยู่ในระยะรอการเก็บเกี่ยว 30,549 ไร่ (สีเขียว) คิดเป็น 3.34% ดังนี้

632c4139663335.51549031.jpg

ทุ่งเจ้าเจ็ด  พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 444,508 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 351,737 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 341,154 ไร่ = 96.99 % / รอการเก็บเกี่ยว 10,583 ไร่ = 3.01 %
ทุ่งชัยนาทป่าสัก พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 86,301 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 63,953 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 60,101 ไร่ = 93.98 % / รอการเก็บเกี่ยว 3,852 ไร่ = 6.02 %
ทุ่งเชียงราก  พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 49,618 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 34,696 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 34,326 ไร่ = 98.93 % / รอการเก็บเกี่ยว 370 ไร่ = 1.07 %
ทุ่งท่าวุ้ง  พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 38,420 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 29,350 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 28,878 ไร่ = 98.39 % / รอการเก็บเกี่ยว 472 ไร่ = 1.61 %
ทุ่งบางกุ้ง  พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 12,582 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 6,448 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 6,291 ไร่ = 97.57 % / รอการเก็บเกี่ยว 156 ไร่ = 2.43 %

ทุ่งบางกุ่ม  พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 89,946 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 80,316 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 78,584 ไร่ = 97.84 % / รอการเก็บเกี่ยว 1,733 ไร่ = 2.16 %
ทุ่งบางบาล  พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 27,615 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 15,104 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 15,104  ไร่ = 100 %
ทุ่งป่าโมก  พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 47,737 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 25,568 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 25,568  ไร่ = 100 %
ทุ่งผักไห่  พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 155,863 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 126,671 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 124,638 ไร่ = 98.40 % / รอการเก็บเกี่ยว 2,032 ไร่ = 1.60 %
ทุ่งโพธิ์พระยา  พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 249,898 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 180,579 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 169,228 ไร่ = 93.71 % / รอการเก็บเกี่ยว = 6.29 %

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น้ำที่กำลังเกิดขึ้น หลายๆหน่วยงานร่วมกันบูรณาการข้อมูลและเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น