ข่าวในพระราชสำนัก

ประชาชน และคณะบุคคลหลายหน่วยงาน ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สำนักพระราชวัง ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตผ่านการนำแจกันดอกไม้และดอกไม้ ไปวางที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ยังได้จัดเตรียมดอกไม้ไว้ให้ประชาชนได้วางดอกไม้ร่วมแสดงความอาลัย และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพ

ข่าวอื่นในหมวด