กรมปศุสัตว์ ทำลายซากสุกร 12,000 กิโลกรัม

View icon 5
วันที่ 23 ก.ย. 2565
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - ปัญหาในวงการสุกรยังไม่จบสิ้น มีทั้งลักลอบส่งออก ลักลอบนำเข้า ล่าสุด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทำลายซากสุกรลักลอบนำเข้า ไปกว่า 12 ตัน ที่จังหวัดสงขลา

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ทำลายซากสุกรลักลอบนำเข้ากว่า 12 ตัน หรือ 12,000 กิโลกรัม ที่จังหวัดสงขลา หลังจากก่อนหน้านี้ได้เข้าตรวจสอบห้องเย็นและสถานที่เก็บซากสัตว์ในพื้นที่ต่าง ๆ พบการกระทำผิด และจับกุม พร้อมยึดของกลางดังกล่าว ซึ่งมีการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งไม่พบเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่รับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการนำเชื้อโรคระบาด จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการทำลายซากสัตว์ของกลางดังกล่าว โดยวิธีการฝังกลบ และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริเวณพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์ ป้องกันการลักลอบนำเข้า และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวด

หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแส สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือ www.dld.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง