สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : จับตา 180 วัน ก่อนครบอายุสภาผู้แทนราษฎร สส.ย้ายสังกัดพรรค

สนามข่าว 7 สี - คอลัมน์หมายเลข 7 จับกระแสการเมืองสถานการณ์ขณะนี้เข้าสู่ช่วงเวลานับถอยหลังเพื่อรอการเลือกตั้ง สส.ทั่วประเทศ หรือไม่ ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา