ข่าวช่อง7HD

กองสลากพลัส ลอตเตอรี่ออนไลน์ แจ้งข่าว ขอปรับราคาค่าสนับสนุนเว็บไซต์เป็น 23 บาท

กองสลากพลัส ลอตเตอรี่ออนไลน์ แจ้งข่าว ขอปรับราคาค่าสนับสนุนเว็บไซต์เป็น 23 บาท
กองสลากพลัส ลอตเตอรี่ออนไลน์ แจ้งข่าว ขอปรับราคาค่าสนับสนุนเว็บไซต์เป็น 23 บาทต่อใบ หลังงวดนี้ลอตเตอรี่ราคาส่งปรับตัวขึ้นสูงมาก

กองสลากพลัส ลอตเตอรี่ออนไลน์ แจ้งข่าว ขอปรับราคาค่าสนับสนุนเว็บไซต์เป็น 23 บาท ตั้งแต่งวด วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นี้ โดยกองสลากพลัส มีการแจ้งรายละเอียดดังนี้ เนื่องด้วยงวดนี้ลอตเตอรี่ราคาส่งปรับตัวขึ้นสูงมาก (ณ.ปัจจุบัน ราคาส่งอยู่ที่ 98.5) ซึ่งปัญหานี้เกิดจากหลายปัจจัยยกตัวอย่างเช่น
1. มีผู้ค้ารายใหม่เข้าตลาดซึ่ง ผู้ค้าเหล่านี้สามารถซื้อสู้ได้ทุกราคา เนื่องจาก สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ 110 บาทขึ้นไป
2. จำนวนสลากในตลาดลดลง เนื่องจากมีสลากการกุศลเข้ามาแบ่งสลากออกไป
3. โควต้ากดได้ยากเพราะมีผู้ได้โควตารายใหม่ปี 65 เข้าตลาดมาเพิ่มอีกประมาณ 70,000 ราย
4. มีการปั่นราคาจากผู้ค้าสลาก (ยี่ปั้ว)
ทางกองสลากพลัส นั้นพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะตรึงราคาตลาดไว้ (เราตรึงมา 3 งวดแล้ว) และในขณะนี้เราไม่อาจตรึงราคาไหวอีกต่อไป เราจึงจำเป็นต้องปรับราคาค่าสนับสนุนเว็บไซต์เป็น 23 บาท แต่เราจะหยุดรับลอตเตอรี่ทั้งหมดในงวดนี้ และจำหน่ายเท่าที่เราหามาได้ เพื่อดูสถานการณ์ตลาดอีกครั้ง