ข่าวออนไลน์7HD

กอนช. เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาช่วง 25 - 27 ก.ย.

กอนช. เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาช่วง 25 - 27 ก.ย.
กอนช. แจ้งเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงวันที่ 25 - 27 ก.ย. คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ จ.นครสวรรค์

กอนช. แจ้งเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ จ.นครสวรรค์ (C.2) อยู่ในเกณฑ์ 2,100 - 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แม่น้ำสะแกกรัง สถานี Ct.19 อัตรา 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลำน้ำสาขาอัตรา 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งรวมจำนวน 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ 2,200 - 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงวันที่ 25 - 27 ก.ย. 65 โดยจะส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 0.30 – 0.50 เมตร บริเวณชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ คลองโผงเผง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา และผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.อินทร์บุรี เมืองสิงห์บุรี และพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี อ.ไชโย จ.อ่างทอง จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และ จ.สมุทรปราการ

ทั้งนี้ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ ระบบชลประทาน เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สำหรับเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ขอให้บริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำเข้าคลองต่างๆ ทั้งด้านฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทาน ในแต่ละช่วงเวลาที่สามารถรองรับได้
         
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วม ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม รวม 21 จังหวัด ภาคเหนือ จังหวัดตาก, ภาคกลาง ปทุมธานี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ชัยภูมิ อุบลราชธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมา สุรินทร์ และศรีสะเกษ, ภาคตะวันออก ชลบุรี