ข่าวออนไลน์7HD

เลือกตั้งครั้งหน้า กกต. แก้ระเบียบ คุมป้ายหาเสียง ช่วง 180 วัน ก่อนครบวาระสภาฯ

เลือกตั้งครั้งหน้า กกต. แก้ระเบียบ คุมป้ายหาเสียง ช่วง 180 วัน ก่อนครบวาระสภาฯ
กกต. แก้ระเบียบคุมป้ายหาเสียงเลือกตั้งช่วง 180 วัน ก่อนครบวาระสภาฯ ให้ใช้ป้ายตามขนาดและจำนวนที่ กกต. กำหนดเมื่อครั้งเลือกตั้งปี 62

วันนี้ (23 ก.ย.65) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนาม ในระเบียบ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้

โดยมีการแก้ไข เพิ่มเงื่อนไข ควบคุมการหาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า กรณีที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ทำให้ปิดประกาศต่างๆ ที่เข้าข่ายเป็นการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องมีขนาด จำนวน และสถานที่ตามที่ กกต.กำหนด ตามเงื่อนไขเดิม ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกลับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 68 ที่กำหนดให้ กกต. ควบคุมการหาเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่ 180 วัน ก่อนครบวาระสภาผู้แทนราษฎร หรือ วันที่ 24 ก.ย. 2565 นี้ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เลือกตั้งใกล้มาแล้ว!! กกต.กำหนด 7 พ.ค. 66 เลือกตั้ง ส.ส. หากสภาฯ อยู่ครบวาระ)

ประกาศ กกต.

ทั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสังเกต ว่าป้ายต่างๆ ขนาดใหญ่ของนักการเมืองคนสำคัญ ที่ปรากฏเวลานี้ เข้าข่ายเป็นป้ายหาเสียงเลือกตั้งด้วยหรือไม่ หากไม่ได้มีขนาดตามที่ กกต.กำหนดไว้ ก็จะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ  คุมป้ายหาเสียงเลือกตั้งของ กกต.ฉบับนี้

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงการประกาศหลักเกณฑ์ให้พรรคการเมืองได้ทราบและปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมในช่วง 180 วัน ก่อนครบวาระสภาฯ ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 ว่าทุกอย่างยึดตามระเบียบเดิม แต่ 180 วัน อาจเป็นเงื่อนเวลายาวนานจึงเป็นปัญหา และมีโอกาสกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ เพราะเท่ากับว่าเข้าโหมดเลือกตั้ง 100% เช่น การประชุมใหญ่พรรค การทำไพรมารี่ การเปิดตัวผู้สมัคร หรือทำโครงการต่างๆ การลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง จัดกิจกรรมของพรรคการเมือง ที่ไม่สามารถให้ค่าใช้จ่ายค่ารถให้ผู้เข้าร่วมได้ ซึ่งหากมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายพรรคทั้งหมด พร้อมยกตัวอย่างการช่วยเหลือน้ำท่วมก่อน 180 วัน สามารถให้ได้ไม่เกิน  300,000 บาท ถ้าเกินต้องรวมเป็นค่าใช้จ่ายพรรค แต่ถ้าหลัง 180 วัน ไม่ได้เลย เช่นเดียวกับการติดป้ายหาเสียง หลัง 24 ก.ย. 2565 ต้องทำให้ถูกกฎหมายตามประกาศ ต้องยึดตามระเบียบคุมป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งขนาด จำนวน และสถานที่

เลขา กกต.

ส่วนป้ายของส่วนราชการให้การต้อนรับ รัฐมนตรี และมีผลงานของพรรคการเมืองรวมอยู่ด้วย ก็ต้องยึดหลักเดิม คือ ถ้าเป็นงานในหน้าที่ของรัฐมนตรี หรือหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่ในการทำ แต่ถ้าเกินอำนาจต้องมาดูข้อเท็จจริง ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี ว่าเข้าข่ายการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งราชการต้องระมัดระวัง ว่าอยู่ในอำนาจสามารถทำได้หรือไม่ โดยถ้าเป็นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ต้องเป็นค่าใช้จ่ายของพรรค แต่ต้องไปดูว่าใช้จ่ายเงินจากราชการ เอกชน หรือเงินของใคร ทั้งนี้ หากสิ่งใดที่ไม่มั่นใจ ไม่กล้าทำก็ไม่ต้องทำ และต้องยึดตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

นายแสวง ยังกล่าวถึงการจัดระดมทุน พรรคการเมืองยังทำกิจกรรมได้ หรือการหาเสียงเลือกตั้งทางโซเชียล ว่าแต่ละพรรคน่าจะเข้าใจในรายละเอียด เช่น เรื่องการจัดเลี้ยง ที่ช่วงนี้ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่าย เพราะเหมือนอยู่ในโหมดหาเสียงเลือกตั้ง แต่หลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งจะมีความเข้มข้นขึ้น ส่วนกรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่เป็นนักการเมือง ก็ต้องเข้าสู่ระเบียบดังกล่าวเช่นกัน แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้เช่นเคยโดยเฉพาะการดูแลประชาชนบริการประชาชน ทั้งนี้ หากมีการยุบสภา ก็จะต้องนับเงื่อนเวลาเริ่มต้นใหม่ เพราะต่างกันแล้ว

นายแสวงยังย้ำถึงกรณีที่ยังไม่ได้ประกาศเขตเลือกตั้ง ในประกาศระเบียบระบุไว้ว่าให้อ้างอิงเขตเลือกตั้งเดิมก่อน พร้อมยืนยันไม่ได้ห่วงวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง แต่ยอมรับว่ามีความเป็นห่วงเรื่องทำไพรมารี่โหวตเท่านั้น