ข่าวช่อง7HD

ศบค. มีมติยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลยุบ ศบค. ตามไปด้วย 1 ตุลาคม นี้

ศบค. มีมติยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลยุบ ศบค. ตามไปด้วย 1 ตุลาคม นี้
ศบค. มีมติยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลยุบ ศบค. ตามไปด้วย 1 ตุลาคม นี้

ที่ประชุม ศบค. วันนี้ 23 ก.ย.65 โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมมีมติยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินที่มีผลทำให้ ศบคซ ศปก.ศบค. และประกาศคำสั่งต่างๆต้องยุติการใช้ 

ซึ่ง พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เผยว่า หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของทางคณะรัฐมนตรีและรัฐบาล โดยที่มีนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดูแลสถานการณ์ในภาพรวม และมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมวันนี้มีการรายงานผลงานทั้งหมด และยุติการทำงานและใช้กลไกตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ศบค.เตรียมยุบ!! ถ้าที่ประชุมเห็นชอบยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน