ข่าวออนไลน์7HD

คนละครึ่ง เปิดลงทะเบียนรอบใหม่วันแรก เงียบเหงา สิทธิเหลือกว่า 2.8 ล้านคน

คนละครึ่ง เปิดลงทะเบียนรอบใหม่วันแรก เงียบเหงา สิทธิเหลือกว่า 2.8 ล้านคน
คนละครึ่ง เปิดลงทะเบียนรอบใหม่วันแรกเงียบเหงา ครึ่งวันเช้ามีคนลงทะเบียนคนละครึ่งแค่ 2.4 แสนคน เหลือสิทธิอีกกว่า 2.8 ล้านคน
  

กระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง รอบใหม่ ที่ยังมีสิทธิเหลืออยู่ประมาณ 3.09 ล้านสิทธิ วันนี้ (23 ก.ย.65) เป็นวันแรก ปรากฏว่าครึ่งวันเช้า มีผู้มาลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเพียง 246,809 คน  ยังคงเหลือสิทธิอีกกว่า 2.8 ล้านคน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เชิญชวนประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น. เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 ต.ค.65

คนละครึ่ง ได้สิทธิ 800 บาทต่อคน ใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะและสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้ไม่เกินวันละ 150 บาท/คน/วัน อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้

คนละครึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้หนึ่งรายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน

สำหรับความคืบหน้าการใช้คนละครึ่ง ณ วันที่ 22 ก.ย.65 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 26,477.8 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 178.7 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 26,656.5 ล้านบาท