ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กันยายน 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กันยายน 2565

สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย กรุงริยาด

ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประสบความสำเร็จ และเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ปัจจุบันเราได้เห็นเป็นที่ปรากฏแล้วว่า ศักราชใหม่แห่งความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรไทยและซาอุดีอาระเบียได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนของฝ่าพระบาท ไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศเราทั้งสอง จะยังคงกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงาม กอปรกับความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อกันอันเป็นฐานรากแห่งมิตรภาพระหว่างกัน จะช่วยสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือให้เข้มแข็งสืบไป

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด