ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชนจังหวัดอุทัยธานี เนื่องในวันมหิดล

ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาประชาชน เนื่องในวันมหิดล พร้อมพระราชทานกระเป๋ายา 300 ชุด เพื่อเชิญไปมอบให้กับประชาชนและผู้สูงอายุที่มารับบริการ โดยรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้แทนนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี 6 แห่ง พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและผู้สูงอายุที่มารับบริการ ซึ่งมีการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจวัดสายตา และมอบแว่นสายตา ให้ประชาชนและผู้สูงอายุที่มีภาวะบกพร่องทางสายตา จำนวน 300 คน

จากนั้น มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลเด็กพิเศษ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 4 คน ในพื้นที่ตำบลอุทัยใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ข่าวอื่นในหมวด