ข่าวในพระราชสำนัก

ประชาชน และคณะบุคคลหลายหน่วยงาน ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้และดอกไม้ ไปวางที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สำนักพระราชวัง ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต

สำนักพระราชวัง ได้เตรียมดอกไม้ให้ประชาชนสำหรับแสดงความอาลัย และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพ โดยเปิดให้แสดงความอาลัยระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ข่าวอื่นในหมวด