ข่าวออนไลน์7HD

แผ่นดินไหวสุมาตรา ขนาด 6.2 จ.สงขลา พังงา ภูเก็ต รับรู้แรงสั่นสะเทือน

แผ่นดินไหวสุมาตรา ขนาด 6.2 จ.สงขลา พังงา ภูเก็ต รับรู้แรงสั่นสะเทือน
แผ่นดินไหวสุมาตรา เมื่อวลา 03:52 น. ตามเวลาประเทศไทย ขนาด 6.2 จ.สงขลา พังงา ภูเก็ต รับรู้แรงสั่นสะเทือน

กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า วันนี้ (24 ก.ย. 65) เมื่อวลา 03:52 น. ตามเวลาประเทศไทย เกิดเหตุแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ที่ละติจูด 3.745 องศาเหนือลองจิจูด 95.935 องศาตะวันออก ขนาด 6.2 ความลึก 40 กิโลเมตร

โดยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 535 กิโลเมตร ได้รับรายงานรู้สึกสั่นของแรงแผ่นดินไหวบริเวณ จ.สงขลา จ.พังา และ จ.ภูเก็ต โดยมีสาเหตุจากแผ่นเปลือกโลก อินโด-ออสเตรเลีย ชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย