ข่าวออนไลน์7HD

ใบสั่งจราจร ส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน สามารถเช็กออนไลน์ได้ ชำระค่าปรับภายใน 7 วัน

ใบสั่งจราจร ส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน สามารถเช็กออนไลน์ได้ ชำระค่าปรับภายใน 7 วัน
ใบสั่งจราจร ส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน สามารถเช็กออนไลน์ได้ ของจริง-ของปลอม พร้อมทั้งสามารถชำระค่าปรับออนไลน์ได้  หากไม่จ่ายค่าปรับใน 7 วัน จะมีใบเตือน

"ใบสั่งจราจร" ส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน เช็กได้ ของจริง-ของปลอม โดยเพจ ตำรวจสอบสวนกลาง (24 ก.ย. 65) โพสต์ขั้นตอนการเช็กใบสั่งและการชำระที่ถูกต้อง โดยการออกใบสั่ง อิเล็กทรอนิกส์ตาม พรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา 140 และมาตรา 141 ที่ทำการส่งไปรษณีย์ไปยังเจ้าของรถ จะต้องมีการลงระบบ PTM ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน

ขั้นตอนการออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้
1️.ครั้งแรก ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ จะมีรูปถ่ายรถ หมายเลขทะเบียนรถ และข้อหากระทำความผิดครบ หากไม่จ่ายค่าปรับใน 7 วัน จะมีใบเตือน
2️.ครั้งที่สอง เป็นใบเตือนให้ชำระค่าปรับใบสั่ง ซึ่งในเอกสารครั้งที่สองนี้ จะไม่มีรูปถ่ายรถประกอบ แต่จะมีแค่ QR code บอกวิธีการชำระเงิน และ มีลายเซ็นนายตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป เซ็นประกอบ แต่ยืนยันว่า เป็นเอกสารทางราชการจริง

โดยผู้ได้รับใบสั่งจราจร สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ว่าเป็นใบสั่งจริง ได้ดังนี้
1. สามารถนำเลขที่ใบสั่ง เข้าไปตรวจสอบได้ที่ https://ptm.police.go.th/eTicket/#/
2. จุดสังเกตที่สำคัญ คือ บัญชีธนาคารปลายทางที่จะรับเงิน ต้องเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-ค่าปรับจราจร” เท่านั้น (ถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคลให้สงสัยว่าเป็นใบสั่งปลอม)

หากพบเบาะแส หรือข้อสงสัยเรื่องภัยออนไลน์ต่างๆ สามารถแจ้งหรือสอบถามได้ที่ เพจสอบสวนกลาง