ข่าวออนไลน์7HD

บัญชีม้า บัญชีผิดกฎหมาย รัฐบาลห่วงเยาวชนเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

บัญชีม้า บัญชีผิดกฎหมาย รัฐบาลห่วงเยาวชนเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
บัญชีม้า บัญชีผิดกฎหมาย รัฐบาลห่วงเยาวชนเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สามเดือนธุรกรรมต้องสงสัยเพิ่ม 8 พันบัญชี

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตือนผู้ปกครอง ระวังลูกหลานตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกหรือจ้างให้เปิดบัญชีผิดกฎหมาย หรือ “บัญชีม้า” ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) กระทรวงดิจิทัลฯ สำนักงาน ปปง. และสำนักงาน กสทช. ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคาร

โดยธนาคารทุกแห่งได้ติดตามความเคลื่อนไหวธุรกรรมบัญชีเยาวชนเป็นพิเศษ หากพบธุรกรรมผิดปกติจะดำเนินการตอบสนองโดยเร็วและรายงานต่อสำนักงาน ปปง.

รวมถึงมีการจำกัดวงเงินต่อวันในการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอายัดบัญชีและสนับสนุนข้อมูลสำหรับสืบสวนสอบสวนอย่างทันท่วงที

เนื่องจากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า จำนวนบัญชีม้าที่ธนาคารส่งให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จาก 6,211 บัญชี ในเดือนพ.ค. 65 เป็น 14,369 บัญชี ในเดือนส.ค. 65

ทั้งนี้ผู้ปกครองควรย้ำเตือนลูกหลานอย่ารับจ้างเปิดบัญชี เพราะจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเจ้าของบัญชีจะมีความผิดฐานเป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุนในความผิดนั้นๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83  และมาตรา 86

อีกทั้ง อาจถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงิน ระวางโทษจำคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542