ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน วันมหิดล

เวลา 17.51 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล"

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราชร้อยปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงวางพวงมาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระรูปหล่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จากนั้น พระราชทานโล่ที่ระลึก และของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี โดยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" และ "พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล กองทัพเรือ การประมง สังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, กิจกรรมออกรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดล, การจัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช, การแสดงปาฐกถาเทิดพระเกียรติฯ หัวข้อ น่าน แซนด์บ๊อกซ์, และเปิดให้ชมนิทรรศการพิเศษ หัวข้อ "ข้าพระพุทธเจ้า...อยากจะเรียนหมอ" ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช จนถึงวันที่ 25 กันยายนนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B, และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง