ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 17.02 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวง พันธุ์เทวนพ เทวกุล ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ด้วยโรคมะเร็งปอด สิริอายุได้ 69 ปี

หม่อมหลวง พันธุ์เทวนพ เทวกุล เกิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2496 เป็นบุตรของ หม่อมราชวงศ์ ชนาญวัต เทวกุล กับนางภักดี เทวกุล ณ อยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จากนั้น เข้าศึกษาที่ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะลาออกไปทำงานด้านภาพยนตร์ เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับละครโทรทัศน์ และละครเวที สร้างผลงานโดดเด่นหลายเรื่อง อาทิ ภาพยนตร์ เรื่อง เพลิงพิศวาส ชั่วฟ้าดินสลาย อันดากับฟ้าใส, ละครโทรทัศน์เรื่อง ลูกทาส คนเริงเมือง ศรีอโยธยา ได้รับรางวัลสำคัญ เช่น รางวัลคนเบื้องหลังแห่งปี ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552, รางวัลเฉลิมไทยอวอร์ด ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 สาขางานกำกับภาพยนตร์แห่งปี (สำหรับภาพยนตร์ไทย), รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (จันดารา ปฐมบท) จากท็อปอวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554, รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ ในงานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2564 นอกจากนี้ หม่อมหลวง พันธุ์เทวนพ  เทวกุล ยังมีความสามารถด้านการเขียนบท และเป็นอาจารย์สอนวิชากำกับการแสดงในหลายสถาบัน

เวลา 17.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร หน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์ ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง เป็นการส่วนพระองค์  โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงคม ณ ซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ทรงวางแจกันดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และแจกันดอกไม้ส่วนพระองค์ แล้วถวายความเคารพหน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 19 - 25 กันยายน 2565 เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต

โดยสำนักพระราชวังบักกิงแฮม ได้ออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ ที่พระตำหนักบัลมอรัล ในสกอตแลนด์ สิริพระชนมพรรษา 96 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติได้ 70 ปี และมีการจัดพระราชพิธีพระบรมศพขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ มหาวิหารเวสต์ มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ในการนี้ รัฐบาลไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพ ได้ทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถและความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวสหราชอาณาจักร และในเครือจักรภพ รวมทั้งพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรที่แนบแน่นมั่นคงมาช้านานให้ยั่งยืนสืบไป

ข่าวอื่นในหมวด