ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

เวลา 09.54 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

โอกาสนี้ ประทานโล่เกียรติคุณแก่ศิษย์เก่า บุคลากรดีเด่น และผู้มีอุปการะคุณ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศ ได้รับการสถาปนาเป็นคณะหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ เมื่อปี 2491 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงวางแนวพระราชดำริการจัดการศึกษาในรายวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์ และทรงสอนด้วยพระองค์เอง ในการเปิดสอนปีแรก ต่อมาในปี 2512 มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ได้รับพระราชทานนามเป็น "มหาวิทยาลัยมหิดล"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบทบาทในการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข ซึ่งทำการวิจัย บริการวิชาการ และผลักดันนโยบายที่สำคัญเพื่อการมีสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สนองพระราชดำริสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงเห็นความสำคัญของงานสาธารณสุขว่า เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ

ข่าวอื่นในหมวด