ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทานอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

เวลา 09.00 น. วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงสังฆทานอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ  สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ และผู้เคารพเลื่อมใสจัดขึ้นทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน นับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2531 สิริพระชันษา 91 ปี

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ มีพระนามเดิมว่า วาสน์ วาสโน ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยุคที่ 4, เป็นสมเด็จพระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, และสมเด็จพระอุปัชฌายะ ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2517 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาพระอัฐิขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ข่าวอื่นในหมวด