ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 13.21 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

เวลา 17.38 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากปอดอักเสบและหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 สิริอายุ 91 ปี

ท่านผู้หญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2474 เป็นบุตรีของพันเอกพิเศษพระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) กับ คุณหญิงลิน ศรีวิสารวาจา (มาร์กาเร็ต ลิน ซาเวียร์) แพทย์หญิงไทยคนแรกที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ด้านสูตินรีเวชวิทยา ท่านผู้หญิงสาวิตรี เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินี ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่โรงเรียน St. Margaret's และวิทยาลัยสตรี Randolph-Macon สหรัฐอเมริกา

หลังสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ทำหน้าที่เป็นนักร้องประจำวง อ.ส. วันศุกร์ และยังได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ตามเสด็จถวายงานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านชีวิตครอบครัว ได้สมรสกับ ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์ มีบุตรธิดา 2 คน

ข่าวอื่นในหมวด