ข่าวในพระราชสำนัก

ประชาชน และคณะบุคคลหลายหน่วยงาน ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เป็นวันสุดท้าย

ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง มีประชาชนและคณะบุคคลต่าง ๆ นำแจกันดอกไม้และดอกไม้ ไปวางที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เป็นวันสุดท้าย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สำนักพระราชวัง ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ถึงวันนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต

ข่าวอื่นในหมวด