เช้าข่าว 7 สี

กมธ.สภาฯ เชิญเลขาธิการ กกต. แจงระเบียบเลือกตั้ง

เช้าข่าว 7 สี - กรรมาธิการกิจการสภาฯ เตรียมเชิญ เลขาธิการ กกต. ชี้แจงรายละเอียดระเบียบหาเสียงในกรอบ 180 วัน ส่วนรัฐมนตรียังลงพื้นที่ ทำงานได้

กมธ.สภาฯ เชิญเลขาธิการ กกต. แจงระเบียบเลือกตั้ง
หลังระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สส. มีผลบังคับใช้แล้ว ฝ่ายการเมืองต้องระมัดระวังเรื่องการหาเสียงในช่วง 180 วัน ก่อนที่สภาฯ จะครบวาระมากขึ้น

นายอนันต์ ผลอำนวย ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 กันยายนนี้ ได้เชิญ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เข้าหารือถึงแนวทางการหาเสียงเลือกตั้ง สส. ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. เพราะกังวลถึงบทบาทหน้าที่ของ สส. ในฐานะกรรมาธิการ ที่ต้องลงพื้นที่พบปะประชาชน และเข้าร่วมประเพณีต่าง ๆ เพื่อจะได้นำรายละเอียดชี้แจงกรรมาธิการทั้ง 35 คณะ ให้เข้าใจตรงกันทุกประเด็น

เลขาธิการ กกต.ย้ำ ระเบียบหาเสียงมีมาตรฐานเดียว ยึดปี 2562
ด้านเลขาธิการ กกต. ย้ำว่า ระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียง มีมาตรฐานเดียว ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้เมื่อการเลือกตั้งปี 2562 รวมทั้งการกำหนด จำนวน และขนาดของป้ายหาเสียง ซึ่งพรรคการเมืองคุ้ยเคยอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ คือ กรอบระยะเวลา 180 วัน และระเบียบปฏิบัติในระหว่างที่ยัไม่มีการแบ่งเขตเท่านั้น ดังนั้น พรรคการเมืองจะดำเนินการอะไรต้องเพิ่มความระมัดระวัง ส่วนรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ก็สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ