7 สีช่วยชาวบ้าน

ทุก(ข์)ชีวิต : วอนช่วย! นักเรียน กศน. สู้ชีวิต จ.กำแพงเพชร

7 สีช่วยชาวบ้าน - ไปที่จังหวัดกำแพงเพชร ให้กำลังใจคุณแม่วัยใส ที่ไม่ยอมทิ้งอนาคต แม้ฐานะจะยากไร้ ก็ยังมุมานะพยายามกระเตงลูกน้อยไปเข้าเรียน กศน. และยังจะต้องช่วยครอบครัวเก็บขยะขาย จุนเจือปากท้อง ติดตามได้ใน "ทุก(ข์)ชีวิต"

แม้เคยก้าวพลาด กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววัยใส แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคในการขวนขวายหาความรู้ หญิงอายุ 17 ปี สู้ชีวิต แม้ต้องเลี้ยงลูกน้อย อายุ 7 เดือน เพียงลำพัง ไร้เงาสามี แต่ไม่ทิ้งการเรียน สมัครเข้า กศน. เรียนหนังสือไปด้วย เลี้ยงลูกไปด้วย ปกติหนูน้อยจะเป็นเด็กเลี้ยงง่าย แต่วันนี้ไม่สบาย จึงร้องไห้โยเย ความน่าสงสารและเวทนาถูกแทนที่ด้วยน้ำใจจากเพื่อนนักเรียน กศน.ด้วยกัน และคุณครู ช่วยกันเลี้ยง ช่วยกันดูแลลูกน้อยไร้เดียงสา

เหตุที่ต้องคอยกระเตงลูกน้อยไปด้วยทุกที่ เพราะหากทิ้งไว้ที่บ้าน จะไม่มีคนดูแล ด้วยสมาชิกแต่ละคนต่างร่างกายไม่สมประกอบ พ่อพิการจากโรคโปลิโอ ส่วนปู่วัยชราก็ตาบอด ทุกคนต่างดิ้นรนช่วยกันทำกิน ตระเวนเก็บขยะ เก็บของเก่า ช่วยกันคัด ช่วยกันแยกขาย พอเป็นรายได้จุนเจือปากท้อง

สาวอายุ 17 ปี แววตาเศร้า ย้อนเล่าชีวิต ก่อนหน้านี้ทำงานก่อสร้าง ทำหน้าที่มัดเหล็ก ต่อมาก็ถูกเลิกจ้าง จึงต้องมาช่วยที่บ้านเก็บขยะขาย

ความหวังที่หลงเหลือ พอให้มีแรงกำลัง คือ แก้วตาดวงใจวัยไร้เดียงสา ตั้งปณิธานไว้ว่าจะตั้งใจเรียนไปด้วย และทำงานไปด้วย แม้จะเหนื่อยหนัก แต่จะสู้...เพื่อเลือดในอก จะได้มีอนาคตที่สดใส

น้ำใจ...ยิ่งให้ยิ่งได้ ทั้งหมดนี้ คือ ทุก(ข์)ชีวิต