สนามข่าว 7 สี

7 สีปันรักให้โลก ร่วมทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม BKK-เรนเจอร์

สนามข่าว 7 สี - ช่อง 7HD ร่วมทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในโครงการ "BKK-เรนเจอร์ รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมือง"

ช่อง 7HD โดยโครงการ 7 สีปันรักให้โลก ส่งพระเอก นางเอก บูม กิตตน์ก้อง และฮาน่า ลีวิส พร้อมด้วยคนข่าวสายรักษ์โลก บี กมลาสน์ และบอย ธนพัต จากคอลัมน์ GREEN REPORT , รายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ร่วมชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร ในโครงการ BKK-เรนเจอร์ มหกรรม "ถนนเด็กเดิน ตอน กรุงเทพฯ มหานครของเด็กและเยาวชน" โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมรับฟังความคิดเห็น พร้อมเปิดพื้นที่สาธารณะให้เด็กเยาวชน ได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

ขณะเดียวกัน เครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 11 ด้านด้วย ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาพจิตและความเครียด รัฐสวัสดิการ ความหากหลายทางเพศอาชีพ รายได้ ความยากจน การศึกษา ความรุนแรง และโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ที่ขอให้มีการตั้งผู้นำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมีบทบาทให้การออกแบบ ติดตามนโยบายร่วมกับภาครัฐ รวมถึงการเปิดช่องทางให้เข้าถึงฐานข้อมูล ผลกระทบด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2569