7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องให้แก้ปัญหาบ่อขยะเถื่อน เขตลาดกระบัง กทม.

7 สีช่วยชาวบ้าน - เรื่องร้องเรียนจากทางบ้านวันนี้ เป็นปัญหาขยะ ที่ชาวบ้านบอกว่า สุดจะทนแล้ว วอนหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไข
 
ปัญหานี้ส่งมาจากชาวบ้านซอยพัฒนาชนบท 2 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งภาพที่เห็นอยู่ขณะนี้ ไม่ใช่พื้นที่ทิ้งขยะที่มีการจัดสรรอย่างถูกต้อง แต่มันคือ บ่อขยะเถื่อน ที่มีการลักลอบขนขยะเข้ามาทิ้งตลอดเวลา บางวันขนมาทิ้งจนถึง 01.00 น. จนชาวบ้านในชุมชนซอยพัฒนาชนบท 2 ทนไม่ไหว ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ทั้งปัญหาแมลงวัน ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะ และยังมีการเผาขยะด้วย ชาวบ้านเคยแจ้งสำนักงานเขตลาดกระบังไปแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นเลย

จึงขอร้องเรียนผ่าน 7 สีช่วยชาวบ้าน ฝากไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านด้วย เพราะฉะนั้น ฝากปัญหานี้ไปถึงหน่วยงานในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ย้ำอีกครั้ง ปัญหาเกิดที่ซอยพัฒนาชนบท 2