เกาะกระแสออนไลน์

รับคนละ 2,000 บาท ขอบคุณร่วมต่อสู้โควิด ครม. อนุมัติค่าตอบแทน อสม.และ อสส.

รับคนละ 2,000 บาท ขอบคุณร่วมต่อสู้โควิด ครม. อนุมัติค่าตอบแทน อสม.และ อสส.
ค่าตอบแทน อสม.และ อสส.  ครม. รับคนละ 2,000 บาท ขอบคุณร่วมต่อสู้โควิด

ค่าตอบแทน อสม.- อสส. วันนี้ (27 ก.ย.65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ขอบคุณคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ที่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ในการร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการต่อสู้กับโควิด-19 มาโดยต่อเนื่อง

โดยในการประชุม ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)จำนวน 1,039,729 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวน10,577 คน รวม 1,050,306 คน ช่วงเดือนมิ.ย. – ก.ย. 65 จากปกติที่อาสาสมัครแต่ละคนได้รับเงินค่าตอบแทนอยู่แล้วคนละ 1,000 บาทต่อเดือน ทำให้ค่าตอบแทนในช่วง 4 เดือนดังกล่าวนี้ จะเพิ่มเป็นเดือนละ 1,500 บาทต่อคนต่อเดือน หรือเท่ากับมีเงินเพิ่มจากปกติในรอบ 4 เดือนนี้ รวม 2,000 บาทต่อคน

โดยเงินค่าตอบแทน อสม.และ อสส.ดังกล่าวเป็นค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ อสม. และอสส. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชนในช่วงระยะเวลาที่โควิด-19 ยังคงเป็นโรคติดต่ออันตราย

ขอบคุณข้อมูลจาก prd.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง