สนามข่าว 7 สี

ใช้สอยให้เป็น : เงื่อนไขบัตรเครดิตแบบไหนเหมาะกับคุณ

สนามข่าว 7 สี - เมื่อเทียบข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับการมีบัตรเครดิตแล้ว หากคุณผู้ชมรู้สึกว่าเราสามารถวางแผนการเงินได้ และตัดสินใจทำบัตรเครดิต สิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาคือการเลือกว่าบัตรเครดิตแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

จากประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุไว้ว่า บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 15,000-30,000 จะสามารถได้รับวงเงินบัตรเครดิตสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000-50,000 บาท จะสามารถได้รับวงเงินบัตรเครดิตสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้ บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือนเกิน 50,000 ขึ้นไปจะสามารถได้รับวงเงินบัตรเครดิตสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา
1. ประเมินความสามารถในการชำระหนี้

การจะเป็นเจ้าของบัตรเครดิต คุณต้องประเมินรายรับรายจ่ายแต่ละเดือนว่าพอไหมในการชำระหนี้บัตรเครดิตโดยทั่วไปแล้ว หนี้ทั้งหมดที่เราต้องชำระในแต่ละเดือนต้องไม่ควรเกินร้อยละ 70 ของรายรับ

2. วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เงิน
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของเรา เพื่อจะได้เลือกประเภทของบัตรเครดิตได้อย่างเหมาะสม ว่าเหมาะกับการใช้บัตรเครดิต ประเภทไหน และ ของธนาคาร สถาบันการเงินไหน แต่ละที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป เช่น ถ้าเป็นคนชอบช็อปปิงบ่อย ๆ อาจเลือกทำบัตรเครดิตที่เป็นพาร์ทเนอร์กับห้างสรรพสินค้า หรือถ้าชอบเดินทางก็เลือกทำบัตรเครดิตที่มีเครือข่ายกับสายการบิน

3. สิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามมา
สิ่งที่ตามมาคือสิทธิพิเศษต่าง ๆ เลือกสมัครบัตรเครดิตจากสิทธิพิเศษที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ เช่น การสะสมไมล์บิน การเติมน้ำมันฟรี การให้ที่จอดรถฟรี เป็นต้น

4. ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย
ต้องดูว่าบัตรเครดิตที่สมัครมีค่าธรรมเนียมรายปีหรือไม่ บางบัตรหากใช้ยอดขั้นต่ำตามที่กำหนด ก็จะฟรีค่าธรรมเนียมรายปี รวมถึงดูอัตราดอกเบี้ยในแต่ละธนาคารด้วย

5. ชื่อเสียงของสถาบันการเงิน
ดูว่าแต่ละสถาบันการเงินที่การพาร์ทเนอร์กับร้านค้า ห้างต่าง ๆ เยอะไหม เพื่อประโยชน์ในการใช้บัตรของคุณ