เช้านี้ที่หมอชิต

จับเจ้าหน้าที่ที่ดินปัตตานี เรียกรับเงิน จ.ปัตตานี

เช้านี้ที่หมอชิต - ตำรวจบุกรวบเจ้าหน้าที่ที่ดิน คาสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ฐานเรียกรับเงินชาวบ้าน แลกกับการดำเนินการรังวัดที่ดินให้

ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกจับนักวิชาการที่ดินชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน บนสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี พร้อมของกลาง เป็นธนบัตร 1,000 บาท จำนวน 120 ฉบับ

สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงิน หลังจากได้ขอให้รังวัดที่ดินเพื่อจะแบ่งโฉนดที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวขอค่าดำเนินการแบ่งโฉนดที่ดิน จำนวน 8 แปลง แปลงละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท และนัดมอบเงินกันที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี กระทั่งถูกจับได้พร้อมของกลาง

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเคยเรียกรับเงินกับชาวบ้านอีกหลายคน ซึ่งได้ติดตามพฤติกรรมมานานแล้ว กระทั่งมีการวางแผนเข้าจับกุม และได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. พิจารณาลงโทษ

เบื้องต้น ถูกแจ้ง 3 ข้อหา คือ เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับตนเอง เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริต และข้อหาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ