เช้านี้ที่หมอชิต

ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุมโควิด-19 มีผล 1 ต.ค.นี้

เช้านี้ที่หมอชิต - หลังประกาศให้โควิด-19 กลายเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง เมื่อวานนี้ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เริ่ม 1 ตุลาคมนี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร หลังประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อ 25 มีนาคม 2563 และขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมาทั้งหมด 19 ครั้ง จนถึงวันที่ 30 กันยายน หรือสิ้นสุดในวันนี้ เพื่อดำเนินการควบคุม ระงับยับยั้ง ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในภาพรวมของโลกมีแนวโน้มดีขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทย ที่ดำเนินการต่าง ๆ จนสามารถผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน และผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินชีวิต ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

จึงเห็นควรยกเลิกประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วราชอาณาจักร และให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งอันเนื่องมาจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

ลงนามโดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี