สนามข่าว 7 สี

สถานการณ์น้ำท่วม ชุมชนวัดเลียบ 2

สนามข่าว 7 สี - ทีมสนามข่าว 7 สี ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดหลายวันที่ผ่านมามีฝนตก น้ำท่วมสูง บ้านประชาชนหลายหมู่บ้านต้องเดือดร้อนอพยพหนีน้ำ แต่มีชาวบ้านจำนวนไม่น้อย อย่างที่ชุมชนวัดเลียบ 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่ไม่อพยพออกมา ทนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านท่ามกลางน้ำท่วมสูง ติดตามรายงานสดจากคุณเกียรติชัย บุญราโส