เกาะกระแสออนไลน์

ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน ปี 2565 ล่าสุด ได้ที่นี่! ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน ปี 2565 ล่าสุด ได้ที่นี่! ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 - 29  กันยายน 2565 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 19,103,051 ราย โดยเป็นการลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ 9,753,132 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 9,349,919 ราย และวันศุกร์ที่ 30 กันยายน  2565 ทางโครงการได้ทำการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ และผู้ลงทะเบียนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนแล้ว ในระหว่างวันที่ 16 – 22 กันยายน 2565

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบให้โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของ ผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูล ที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียน ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผย  ได้กล่าวเน้นย้ำว่า ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียน “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” อีกครั้งในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยสามารถ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน
63366e7d8e8ae8.90683200.png

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง