สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

รายงานพิเศษ : ชาวบางบาลระทม วอนผันน้ำลงทุ่งบรรเทาทุกข์

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ฝั่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ยังวิกฤตหนัก ชาวบ้านที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องเผชิญน้ำท่วมขังมานานกว่า 3 เดือน และจากอิทธิพลของพายุโนรู ทำให้เขื่อนเพิ่มการระบายน้ำ ยิ่งทำให้ระดับในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงอยากวิงวอนให้ภาครัฐเร่งผันน้ำลงทุ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ติดตามจากรายงานของคุณศิรัณพร มูลอุทก

นี่เป็นเพียงเสียงสะท้อนถึงความเดือดร้อนของผู้อาศัยริมแม่น้ำน้อย ในพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมานานกว่า 3 เดือน เดือดร้อนกันถ้วนหน้า ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้พิการ ที่ชาวบ้านต้องช่วยกันหนุนพื้นบ้านยกขึ้นหนีน้ำ เพราะไม่มีทาทีจะลดลง ในทางกลับกันระดับน้ำยิ่งเพิ่มสูงขึ้น หลังจากที่หลายพื้นที่ ได้รับอิทธิพลจากพายุโนรู ทำให้เขื่อนเพิ่มการระบายน้ำมากขึ้น

ชาวบ้านขอความเห็นใจ ช่วยลดระดับน้ำลงที่ท่วมขัง เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินและตัวบ้าน เพราะยิ่งปล่อยให้เวลาผ่านไปเนิ่นนาน ความเสียหายยิ่งขยายวงกว้าง แต่ผลตอบแทนเรื่องของการเยียวยา จากบทเรียนปีที่ผ่านมา บ้านบางหลังได้รับเงินเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้น

ผู้ประสบภัยหวังเพียงให้ภาครัฐมองเห็นถึงปัญหา เปิดประตูระบายน้ำตามจุดต่าง ๆ เพื่อเร่งผันน้ำลงทุ่ง ทั้งทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งอยุธยา ทุ่งบางบาล ทุ่งผักไห่ ซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงที่ยังสามารถรองรับน้ำได้ปริมาณมาก

ล่าสุด กรมชลประทาน เพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตรา 2,538 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้น และรองรับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโนรู หากระดับน้ำตอนบนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด จะปรับลดอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน