เช้านี้ที่หมอชิต

ปตท. จัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโนรู

เช้านี้ที่หมอชิต - ตอนนี้ในหลายพื้นที่กำลังประสบกับปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโนรู

กลุ่ม ปตท. เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนตลอดมา จึงพร้อมให้ความช่วยเหลือ รวมพลังผู้บริหารและพนักงานอาสาสมัคร ภายใต้ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่มปตท. ร่วมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 1,500 ถุง ประกอบไปด้วย อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต นำจัดส่งไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,000 ถุง และที่ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 500 ถุง

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลประทบจากพายุโนรู ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง โดยได้ทีมปฏิบัติการ PTT Group SEAL เจ้าหน้าที่พร้อมเรือท้องแบนและอุปกรณ์กู้ภัย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างทั่วถึง และมีแผนการดำเนินการช่วยเหลือในอนาคตอีกกว่า 10,000 ถุง