ข่าวออนไลน์7HD

LINE ALERT แจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง

LINE ALERT แจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง
LINE ALERT แจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง ให้คนไทยเกาะติดสถานการณ์ภัยธรรมชาติอย่างทั่วถึง-ทันเวลา

LINE ALERT โดยเป็นการร่วมมือของ กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (LINE) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างสรรค์และให้บริการ LINE ALERT บัญชีทางการแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง ทำหน้าที่อัปเดตข้อมูล และแจ้งเตือนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา

น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า กรมอุตุฯ มีความพยายามที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติของประเทศ ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน ที่นิยมสื่อสารผ่านทางสื่อโซเชียล และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการแจ้งเตือนภัยที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
         
ทั้งนี้ LINE ALERT เป็นบัญชีทางการที่จะแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง โดยมี LINE ประเทศไทย เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มตัวกลางสำหรับการสื่อสาร โดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นหน่วยงานอัปเดตและนำส่งข้อมูลเพื่อทำการแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนทั่วประเทศ
         
ด้านนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีนโยบายส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย พร้อมสนับสนุนให้ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
         
นายพิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทย กล่าวว่า การพัฒนาโปรเจ็ค LINE ALERT บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง เกิดขึ้นด้วยบทบาทของการเป็น Life Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานชีวิตยุคดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้ในประเทศไทยกว่า 53 ล้านคน

โดยมุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ทั่วประเทศไทย ในสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรงที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี ให้สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ พายุ ไฟไหม้ น้ำท่วม และแผ่นดินไหวได้อย่างทั่วถึง และทันเวลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง