ข่าวออนไลน์7HD

โรงรับจำนำ กทม.ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยต่ออีก 3 เดือน

โรงรับจำนำ กทม.ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยต่ออีก 3 เดือน
โรงรับจำนำ กทม.ต่ออายุ โครงการลดดอกเบี้ย ขยายตั๋วจำนำอีก 3 เดือน ช่วยบรรเทาค่าครองชีพ จำนำดอกต่ำถึงสิ้นปีนี้

กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งต่ออายุโครงการลดดอกเบี้ย และขยายอายุตั๋วจำนำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคนกรุง  ที่ได้ดำเนินการมาจนครบอายุโครงการเมื่อวันที่ 30 ก.ย.65  โดยพบว่ามีประชาชนร่วมโครงการถึง 88,834 คน จำนวนเงินรับจำนำที่ช่วยเหลือทั้งสิ้น 1,572.92 ล้านบาท  โดยกรุงเทพมหานครชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยทั้งสิ้น 7.71 ล้านบาท ซึ่งถือว่าได้ช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ดังนั้น เพื่อดำเนินนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ทางโรงรับจำนำ กทม. ก็จะตรึงอัตราดอกเบี้ยนี้ต่อไปอีก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 อัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ดังนี้

1.เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 บาท ต่อเดือน
(โดยจำกัดวงเงินจำนำไว้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 ราย (บุคคล) และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง)
2.เงินต้น 5,001 - 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท ต่อเดือน
3.เงินต้น 15,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 บาท ต่อเดือน
ทั้งนี้ ยังคงอายุตั๋วจำนำตามปกติคือ 4 เดือน 30 วัน ซึ่งตลอดทั้งโครงการคาดว่าจะช่วยเหลือการรับจำนำจากประชาชนได้ประมาณ 1,665 ล้านบาท จำนวน 90,000 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง